Privacy

Het ILD netwerk gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van zijn website beschikbaar komen. Ons netwerk zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze site wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door te mailen naar ons info mailadres, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verwerking gegevens bezoek website

Het ILD netwerk verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van het gebruik. Het programma maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Het ILD netwerk is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de informatie die u aantreft op deze website fouten bevatten. Hoewel de betrokken professionals van het ILD netwerk hun best doen om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele fouten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Het ILD netwerk is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatieteksten, omschrijvingen, behandelmethodes of overige informatie op deze website.

Deze website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn. De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij het ILD netwerk en bij derden die met toestemming materiaal beschikbaar hebben gesteld aan het ILD netwerk. Oneigenlijk gebruik van de content maken inbreuk op de intellectuele rechten. Vermenigvuldigen is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van het ILD netwerk.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het ILD netwerk worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het ILD netwerk heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.